Adult Bible Fellowship

Adult Bible Fellowship

Book of 1 John, led by Jaris Roth. (Inaudible comments have been deleted).

Class 1 – 1 John 1:1-4

Class 2 – 1 John 1:5-10

Class 3 – 1 John 2:1-6

Class 4 – 1 John 2:7-14

Class 5 – 1 John 2:15-17

Class 6 – 1 John 2:18-27

Class 7 – 1 John 2:28-3:10

Class 8 – 1 John 3:11-24

Class 9 – 1 John 4:1-6

Class 10 – 1 John 4:7-21 – No recording available

Class 11 – 1 John 5:1-12

Class 12 – 1 John 5:13-21